Om

Behrang_Miri_about

Behrang Miri är en mångsysslare med ständigt nya uppdrag på gång, bland annat som programledare, debattör, pedagog, konferencier, moderator, skådespelare, rappare, inspiratör, projekt- och processledare och som en fängslande talare.

Att arbeta pedagogiskt med bl a hiphop som verktyg för att få ungdomar att formulera sina tankar och uttrycka sig är en av Behrang Miris passioner. Som eldsjäl har han arbetat, stöttat och utvecklat en mängd nya unga inspiratörer/rappare. Behrang Miri är även en flitigt anlitad föreläsare på allt från högskolor och universitet till kommunala tjänstemän, lärare, ungdomar, ideella föreningar och för representanter från näringslivet.

Hans mångsidighet gör att han passar in på alla nivåer i samhället och han har en unik förmåga att få uppmärksamhet kring de frågor som han talar om. Behrang Miri förmedlar kunskap om hur vi på bästa sätt ska ta till vara på de resurser som finns i samhället och lära oss att se det positiva som folk bär på.